Privatlivspolitik

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre; de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med RIA, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-mailadresse

  • Studienummer

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos RIA og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, så du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for RIA har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i RIA er: Phillip Blicher

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos RIA har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ria@riaarhus.dk.

Cookies 

 https://riaarhus.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer; se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik 

Vi bruger en log-statistik på https://riaarhus.dk/, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere RIA’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse Læs mere om din beskyttelse som forbruger, når du køber via en PensoPay betalingsløsning: https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder 

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet forForbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. 

For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 

Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: ria@riaarhus.dk.